Sjekk prisene!

Send gjerne en epost til post@flytebrygger-bubbledock.no om det er noen spørsmål.

Standardbrygger 224x475 cm35 cm fribord*NOK26875,-
65 cm fribord*NOK 33125,-
Fester og hengsler, samt ekstra utstyr som badetrapp, benk, rekkverk og så videre kommer i tillegg.
Badetrappfra NOK 3390.-
Bryggene har et oppløft på 35cm fribord:1 200 kg
65cm fribord:1 700 kg
Pris løse flyteelementer:NOK: 140,-

Vi er behjelpelige med å henvise til velegnede transportører for levering.

Betingelser: Priser er inklusive MVA. 1/3 av totalbeløpet betales ved bestilling. Rest faktureres ved levering.

*Høyde over vannspeilet.